464 Emma Elisabeth Susanne Godtfred

Palli Heyggi

 

Fdd 12.10.1915

Dey 21.03.2007

 

Jarafer 24.03.2007

 

Gift vi Joen Pauli Sofus Ludvig Bech Heyggi