417 Hervr Slrun Veyhe

 

Fdd 15.09.1963

Dey 02.03.1996

 

Jarafer 06.03.1996

 

Gift vi Jacob Vilhelm r Vgi